Et skremmende antall kosmetiske produkter inneholder kreftfremkallende stoffer, som også kan være allergifremkallende. Vi spør om det er nødvendig å bruke ingredienser som er helsefarlige for at hudpleie skal ha effekt. Svaret er NEI.

Forbrukerrådet har gjort en omfattende kartlegging som viser at det finnes et eller flere hormonforstyrrende stoffer i over 40 prosent av 3000 kartlagte kosmetikkprodukter, og er bekymret over hormonforstyrrende stoffer de har funnet i 1244 av 3000 undersøkte kropps- og sminkeprodukter.

I følge den amerikanske miljøorganisasjonen EWG bruker tenåringer i snitt 17 ulike produkter og utsetter seg for 174 kjemiske stoffer daglig. Voksne kvinner bruker 12 produkter og 168 kjemikalier daglig. En undersøkelse avdekket at brukerne hadde flere farlige kjemikalier lagret i sine kropper og målbare verdier av kreftfremkallende stoffer. Dette er urovekkende.

Noen av de mest kreftfremkallende stoffene heter nitrosaminer og halogener. Hormonforstyrrende stoffer er kjemikalier som etterligner og forstyrrer våre egne hormoner, og forbindes med kreft, fedme, diabetes, forplantning, hjertesykdom og tidlig pubertet.

Det er en økning i antall allergier, og en av årsakene er allergifremkallende stoffer i kosmetiske produkter. Parfymer er blant de fem mest allergifremkallende stoffene. Ftalater er navn på en gruppe stoffer som kan bidra til allergi.

Konserveringsmidler er en produktgruppe som også innehar helserisiko. Det skjer mye bra på dette området, og det finnes i dag konserveringsmidler som både er effektive og trygge.

Det finnes i dag kun et fåtall fargestoffer som er uten helserisiko.

I Duvé Medica er vi kommet frem til at det er unødvendig å bruke helsefarlige ingredienser for at produkter skal være effektive. Det er fullt mulig å fremstille de mest effektive produkter, som samtidig er maksimalt trygge. I vår egen produktutvikling jobber vi derfor etter følgende filosofi:

”Hvorfor utsette våre kunder for helserisiko, stor eller liten, når det er fullt mulig å produsere effektive produkter uten å benytte farlige stoffer?”